IEEE Оддел за електроенергетика на Република Македонија

Дома
За нас
Активности
Членство
Студенти
Новости
Контакт
 

MK     EN

Активности

            Дел од активностите што ги организира IEEE Одделот за електроенергетика на Р. Македонија се:

  • промовирање на електроенергетската струка

  • промовирање на знаењата поврзани со технолошкиот развој на електроенергетиката

  • организирање на работилници посветени на актуелни теми од електроенергетиката

  • организирање на гостувања на истакнати локални и светски предавачи од областа на електроенергетиката

  • размена на технички информации и искуства од областа на електроенергетиката

  • поддршка на стручни и научни собири од областа на електроенергетиката

  • зацврстување на соработката помеѓу членовите

  • промовирање на врските и соработката помеѓу членовите на останатите оддели за електроенергетика во Регионот 8 (Европа и Африка) и во останатите региони 

 

Поранешни активности на Одделот за електроенергетика

                    Дознајте повеќе за активностите на Одделот за енергетика на Република Македонија пред повеќе од 6 месеци

      

       На годишното собрание на Секцијата на IEEE на Република Македонија, одржано на 18.02.2011, доделена е наградата за извонреден придонес во областа на електроенергетиката на проф. д-р Љупчо Трпезановски.

                       

Проф. д-р Трпезановски ја прима наградата од претседателот на IEEE Секцијата на Р. Македонија, проф. д-р Гоце Арсов

      

    Во декември 2010, Проф. д-р Љупчо Трпезановски од Техничкиот факултет во Битола е номиниран за IEEE наградата за извонреден придонес во областа на електроенергетиката. Проф. Трпезановски е еден од основачите на IEEE Одделот за електроенергетика на Република Македонија, негов долгогодишен активен член и промотер.

Проф. Трпезановски (прв од лево) на основањето на IEEE Одделот за енергетика на Република Македонија во Скопје, јануари 1997.

      Поради придонесот во основањето и работата на IEEE Одделот за електроенергетика и истражувањата во областа на електоренергетските системи, проф. Трпезановски е номиниран за оваа значајна награда.

     

        На 14.12.2010, на Факултетот за електротехника и информациски технологии беше одржана стручна работилница на тема Квалитет на електрична енергија во организација на Македонскиот IEEE  - Оддел за електроенергетика и МАКО-СИГРЕ.

     Целите на оваа работилница беа запознавање на засегнатите страни и стручната јавност со проблематиката на квалитет на електрична енергија, отсликување на моменталната состојба во Р. Македонија од аспект на квалитет на електрична енергија и зголемување на свеста за значењето на квалитет на електрична енергија.

      Меѓу учесниците на работилницата беа претставници од компаниите кои се занимаваат со  пренос и дистрибуција на електричната енергија (МЕПСО, АД ЕВН Македонија, АД ЕВН АТ), од индустријата (МАКСТИЛ), од повеќе институции задолжени за подготовка и спроведување на регулативата од областа на квалитет на електрична енергија (Министерство за економија на Р. Македонија, Регулаторна Комисија на Р. Македонија, Агенција за енергетика, Институт за стандардизација) како и истражувачи од домашни и европски институции кои активно се занимаваат со оваа област (ФЕИТ, Универзитетот Чалмерс, Инспекторат за пазарно стопанисување со електрична енергија на Шведска).

 

      На 13.12.2010, во слата за состаноци на ФЕИТ беа одржани предавањата на проф. Math Bollen и проф. Irene Gu. Презентациите може да се пеземат преку следните линкови:

Тема

Предавач

Аutomatic methods for analysis of power quality data

 

Prof. Irene Gu, Chalmers University of Technology, Sweden 

Swedish Government inquiry on smart grids

Prof. Mat Bollen, technical expert with the Swedish Energy Markets Inspectorate

     Првото предавање беше организирано во заедничка соработка на IEEE Одделот за енергетикa на Р. Македонија и IEEE Одделот за процесирање сигнали, а второто во организација на IEEE Одделот за енергетикa на Р. Македонија.

   

     Во мај 2010, во рамките на активностите на IEEE Одделот за електроенергетика на Р. Македонија, беше организирано предавањето кое го одржа Anjan Bose, професор од Државниот Универзитет во Вашингтон и истакнат предавач од DLP листата на IEEE. Предавањето беше организирано во просториите на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје.

     Презентацијата преземете ја овде  

 

                                    

предавачот....                                                                                        ...и публиката

 

       Во 2008 година IEEE Одделот за електроенергетика на Р. Македонија организираше неколку интересни настани, меѓу кои го вбројуваме и предавањето на проф. д-р Math Bollen, светски признат истражувач од областа на квалитет на електрична енергија.

       Презентацијата преземете ја овде

 

                       

предавачот....                                                                                                      ...и публиката