IEEE Оддел за електроенергетика на Република Македонија

Дома
За нас
Активности
Членство
Студенти
Новости
Контакт

MK   EN

IEEE Секција на Македонија

Претседател на IEEE Секцијата на Р. Македонија

проф. д-р Гоце Арсов

e-mail: g.arsov@ieee.org

 

IEEE Оддел за електроенергетика

Претседател на IEEE Одделот за електроенергетика на Р. Македонија

вон. проф. д-р Снежана Чундева

e-mail: scundeva@ieee.org